Reeds 30 jaar uw vertrouwenspersoon bij de verhuur en verkoop van uw onroerend goed. Specialisatie: verkoop van nieuwbouw- appartementen met professioneel advies.

Voor onze klanten zijn we steeds op zoek naar bouwgronden, appartementen, woningen en villa's.


Controle instantie
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV)
Luxemburgstraat 16B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code BIV
BIV nr. 207208 (België), Erkend vastgoedmakelaar - Eddy Evens
BIV nr. 508718 (België), Erkend vastgoedmakelaar - Olivier Schrijnemakers
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be